Przetwarzanie...
Do dzisiaj założono 7002 stron pamięci i zapalono 2993020 zniczy.

Poradnik

Pochówek dziecka nieochrzczonego

Pogrzeb nieochrzczonego dziecka – aspekty prawne i religijne

Jednym z najtrudniejszych momentów w życiu jest śmierć własnego dziecka. Przeprowadzenie pochówku w tej okoliczności bywa niezwykle istotne z punktu widzenia radzenia sobie z bólem po Jego stracie i naturalnym sposobem odbycia żałoby. Niestety dzieci poronione, urodzone jako martwe oraz dzieci nieochrzczone często traktowane są inaczej a rodzicom odmawia się prawa do pochówku.

Jeśli chodzi o aspekt prawny - trzeba wiedzieć, że Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2006 roku określa ciała dzieci zmarłych przed, w trakcie lub po porodzie jako „szczątki ludzkie”, co automatycznie nakazuje wydanie aktu zgonu i daje prawo do godnego pogrzebu. Natomiast według Kodeksu Prawa Kanonicznego: ordynariusz miejsca może zezwolić na pogrzeb kościelny dzieci, których rodzice mieli zamiar je ochrzcić, a jednak zmarły przed chrztem (KPK kan. 1183 §2). W

Zatem dzieci, które zmarły zanim zostały ochrzczone, tak naprawdę również mogą mieć pogrzeb - różni on od pogrzebu dziecka ochrzczonego tylko odpowiednio zmienionymi tekstami liturgicznymi i modlitwą. W trakcie ceremonii używa się białych szat, symbolizujących czystość. Jako symbol „pragnienia chrztu” pojawia się też pokropek, czyli pokropienie trumny wodą święconą. Dziecko ma jednak prawo do pełnej pożegnalnej mszy świętej w kościele.

Warto wiedzieć, że w sytuacji nagłego bezpośredniego zagrożenia życia noworodka lub gdy nastąpi poronienie, możemy sami ochrzcić dziecko. Ponownie cytując Kodeks Prawa Kanonicznego: „płody poronione, jeśli żyją, należy, jeśli to możliwe, chrzcić (KPK kan. 871).”. Czasami nie wiemy, czy dziecko oddycha – wtedy należy zastosować formułę tzw. chrztu warunkowego, która polega na dodaniu zwrotu „jeśli żyjesz”. Istotną informacją jest to, że chrztu może udzielić każda, nawet postronna osoba – nawet niewierząca!

 

Lista przydanych dokumentów:

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełnienia (Dz. U. 2001 Nr 153 Poz. 1782)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełniania

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. 2001 Nr 153 Poz. 1783)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi

- List Ministerstwa Zdrowia (Biuro Praw Pacjenta) dotyczący "uprawdopodobnienia płci" przy pisemnym zgłoszeniu, gdy nie jest znana płeć dziecka

 

Facebook