Przetwarzanie...
Do dzisiaj założono 7002 stron pamięci i zapalono 2993027 zniczy.

Poradnik

Międzynarodowy transport zmarłych

Zdarza się, że śmierć nastąpi za granicą a ciało zmarłej osoby trzeba przywieźć do Polski. Proces ten wymaga dodatkowych formalności. Według rozporządzenia Ministra Zdrowia, do przewozu zmarłej osoby niezbędne są następujące dokumenty:

1. Oświadczenie państwowego powiatowego inspektora sanitarnego właściwego dla miejsca, z którego ciało danej osoby jest przywożone. Wydaje on zezwolenie na:
- przewóz zwłok w granicach państwa środkami transportu drogowego - na odległość powyżej 60 km lub środkami transportu kolejowego, lotniczego i wodnego - na każdą odległość,
- wywóz ciała poza granice państwa.

2. Oświadczenie starosty właściwego dla miejsca, w którym ciało ma być pochowane, który w porozumieniu z państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym, wydaje zezwolenie na sprowadzenie zmarłego z obcego państwa.  

Oba te dokumenty są wydawane w ciągu 3 dni na podstawie pisemnego wniosku osoby uprawnionej do pochowania zmarłej osoby.

Istnieją również odpowiednie wymogi dotyczące środków transportu osoby zmarłej – w tej sprawie jednak warto skontaktować się z zakładem pogrzebowym.

Zachęcamy do skorzystania z usług firmy, która ma doświadczenie w organizacji tego typu przewozów i pośredniczy we wszystkich formalnościach, w tym:
- w uzyskaniu zezwoleń w polskich urzędach
- wyrabianiu polskich oraz zagranicznych dokumentów
- tłumaczeniu niezbędnych dokumentów
- załatwieniu dokumentacji odpraw celnych i sanitarnych
- załatwieniu formalności i spełnieniu wymogów sanitarnych i prawnych co do rodzaju i sposobu przewozu.

Facebook