Przetwarzanie...
Do dzisiaj założono 7007 stron pamięci i zapalono 3014529 zniczy.

Poradnik

Postępowanie w przypadku zgonu

Jakie działania należy podjąć w przypadku śmierci bliskiej osoby?
Tu znajdują się najbardziej istotne informacje, dotyczące tego jak poradzić sobie z formalnościami po stracie bliskiej osoby.

Krok 1

Podstawowym dokumentem, jaki należy uzyskać, jest karta zgonu, którą wystawić może tylko lekarz. Akt ten jest niezbędny do przetransportowania ciała zmarłego do chodni.

Śmierć w szpitalu
Kartę zgonu wystawia lekarz prowadzący oddział, na którym zmarł pacjent.

Śmierć w domu
Do zmarłego należy wezwać lekarza rodzinnego – jeśli śmierć nastąpiła za dnia lub lekarza pogotowia (tel. 999 lub 112 – z tel. kom.), jeśli zgon nastąpił w nocy.

Więcej informacji o karcie zgonu można znaleźć w rozdziale „Dokumenty niezbędne do organizacji pochówku”.

Krok 2

Po uzyskaniu karty zgonu, należy wybrać i skontaktować się z zakładem pogrzebowym, który przewiezie ciało zmarłego do kostnicy miejskiej lub do swojej siedziby (jeżeli posiada własną chłodnię).

Krok 3

Kolejną ważną czynnością jest udanie się do Urzędu Stanu Cywilnego w celu uzyskania aktu zgonu. Podstawą do jego wydania jest karta zgonu oraz dowód osobisty zmarłej osoby.
Nie muszą jednak Państwo robić tego osobiście. Zakłady pogrzebowe często pomagają na każdym etapie dokonywania formalności - od wyrobienia aktu zgonu, przez przeprowadzenie ceremonii pogrzebowej aż po odbiór zasiłku pogrzebowego ZUS (więcej informacji na stronie "Zasiłek pogrzebowy")

Szczegółowe informacje o akcie zgonu można znaleźć w rozdziale „Dokumenty niezbędne do organizacji pochówku”.

Krok 4

Po dokonaniu wyboru odpowiedniego zakładu, wymagane jest dostarczenie następujących dokumentów:
- karta zgonu
- dowód osobisty zmarłej osoby
- zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu zmarłej osoby (kliknij aby pobrać wzór) lub ostatniego odcinka renty bądź emerytury.

Krok 5

Po zakończeniu wszystkich formalności następuje ustalenie szczegółów pochówku, takich jak:
- data pogrzebu lub kremacji
- wybór cmentarza i miejsca pochówku
- wybór trumny
- określenie rodzaju obrządku religijnego lub ustalenie szczegółów pogrzebu świeckiego.

Facebook