Przetwarzanie...
Do dzisiaj założono 7002 stron pamięci i zapalono 3002314 zniczy.

Poradnik

Kremacja

Coraz częściej w Polsce ciała poddawane są kremacji. Warto wiedzieć, co oznacza i jak przebiega ten proces.

Ciało przygotowywane jest do kremacji podobnie jak w przypadku pochówku tradycyjnego, jednak zdarza się, że ubranie zmarłego jest zastępowane całunem. Następnie ciało jest palone w trumnie kremacyjnej, którą umieszcza się w piecu kremacyjnym.

Zazwyczaj przed procesem kremacji organizowane jest dla bliskich pożegnanie zmarłej osoby. To ważne, ponieważ spopielenie ciała jest procesem nieodwracalnym. Jednak, żeby formalności stało się zadość, po kremacji odbywa się już tradycyjnie pochówek urny z prochami i ceremonia pogrzebowa.

 

Pytania i odpowiedzi

Jakie są aspekty prawne procesu kremacji?

W naszym kraju, z punktu widzenia prawa, nie ma przeciwwskazań do zlecenia kremacji. Tak naprawdę decyduje wiara. Według religii katolickiej „Kościół usilnie zaleca zachowanie pobożnego zwyczaju grzebania ciał zmarłych. Nie zabrania jednak kremacji, jeśli nie została wybrana z pobudek przeciwnych nauce chrześcijańskiej.” (Kanon 1176 § 3)

Warto wiedzieć, że w Polsce przechowywanie urny z prochami jest dozwolone wyłącznie na cmentarzu: zgodnie z ustawą z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, „zmarłego można pochować jedynie na cmentarzu, w katakumbach lub w szczególnych wypadkach, gdy zgon nastąpił podczas rejsu – zatopić w morzu. Urny można pochować w grobie, w którym znajdują się już inne trumny/urny.” Zatem, tak często pokazywane na filmach, rozsypywanie prochów zmarłych nie jest dopuszczalne.

Jakie formalności są wymagane do przeprowadzenia kremacji?

Do przeprowadzenia kremacji niezbędne są poniższe dokumenty:

- kopia odpisu skróconego aktu zgonu
- zezwolenie na kremację (przez osobę, która chce w ten sposób pochować zmarłą/zmarłego) oraz dokumenty do wglądu (dowód osobisty)
- oryginał odpisu skróconego aktu zgonu

Co można zrobić z urną z prochami?

Urnę z prochami można przewozić dowolnym środkiem transportu (inaczej niż w przypadku ciała zmarłej osoby).

Jak sprowadzić prochy z zagranicy?

Tak jak napisaliśmy powyżej, urna z prochami może być przewieziona z zagranicy dowolnym środkiem transportu, jednak warto dokonać niezbędnych formalności, żeby móc wystąpić o zasiłek oraz o zezwolenie na pochowanie na cmentarzu.

Przede wszystkim należy wystąpić o zezwolenie na sprowadzenie urny z prochami z zagranicy, aby to zrobić należy złożyć odpowiedni wniosek do Starostwa. Należy też zadbać o polski akt zgonu lub inny polski dokument urzędowy stwierdzający zgon. Jeśli takiego nie mamy, ważny będzie też zagraniczny akt zgonu wraz z tłumaczeniem jego treści na język Polski przez tłumacza przysięgłego.

Jeśli przyczyna zgonu nie została określona, trzeba dodatkowo przedstawić dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny śmierci choroby zakaźnej wymienionej w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby (Dz. U. Nr 152, poz. 1742)

Ważne informacje, które należy znać:

- imię i nazwisko osoby zmarłej,
- data i miejsce urodzenia,
- data i miejsce zgonu,
- adres ostatniego miejsca zameldowania osoby zmarłej w Polsce lub za granicą,
- imię i nazwisko, adres oraz numer i seria dokumentu tożsamości osoby organizującej sprowadzenie ciała (wnioskodawcy), a także stopień pokrewieństwa względem zmarłego, lub/i nazwa i adres firmy transportowej, działającej z upoważnienia wnioskodawcy,
- określenie przyczyny zgonu,
- miejsce, z którego szczątki ludzkie zostaną przewiezione,
- imiona rodziców osoby zmarłej,
- nazwisko rodowe matki osoby zmarłej,
- środek transportu, którym zostaną przewiezione zwłoki albo szczątki ludzkie,
- miejsce i nazwa cmentarza, na którym odbędzie się pochówek,
- nazwa i dokładny adres firmy zajmującej się transportem.

Facebook