Przetwarzanie...
Do dzisiaj założono 7002 stron pamięci i zapalono 3002316 zniczy.

Poradnik

Dokumenty niezbędne do organizacji pochówku

Podstawą do organizacji pogrzebu jest przedstawienie dwóch dokumentów - karty zgonu oraz aktu zgonu. Organizacja pochówku osoby bliskiej nie jest rzeczą łatwą, aczkolwiek w wielu sprawach formalnych może wesprzeć nas zakład pogrzebowy. I choć często wyrobienie aktu zgonu również leży po stronie zakładu pogrzebowego tak pozyskaniem karty zgonu musimy zająć się sami.

Karta zgonu

Pierwszym dokumentem jest karta zgonu, która musi być wystawiona przez lekarza, opiekującego się zmarłym w okresie 30 dni przed śmiercią. Należy złożyć wniosek o jej wydanie. Jeśli zmarły odszedł w szpitalu, kartę zgonu wystawia lekarz oddziału szpitalnego, gdy natomiast śmierć nastąpiła w innym miejscu – dokument wydaje lekarz rodzinny lub lekarz pogotowia ratunkowego.

Aby karta zgonu została wystawiona nie trzeba znać przyczyny śmierci. W przypadku gdy powód zgonu nie może zostać ustalony ale nie ma podejrzenia samobójstwa, w miejscach przeznaczonych na wpisanie takiej informacji wpisuje się po prostu odpowiednią adnotację.

Akt zgonu

Akt zgonu jest już dokumentem formalnie rejestrującym śmierć danej osoby. Jest on, zgodnie z ustawą, aktem stanu cywilnego, wydawanym w Urzędzie Stanu Cywilnego. Warto wiedzieć, że dokument ten jest niezbędny np. do otrzymania zasiłku pogrzebowego.

Niestety, gdy odejdzie osoba bliska, należy ten fakt zgłosić w USC już w ciągu trzech dni a w przypadku gdy powodem śmierci była choroba zakaźna – nawet w ciągu 24 godzin.

Kto jest do tego zobowiązany?
Przede wszystkim małżonek lub dzieci zmarłego, następnie: najbliżsi krewni lub powinowaci, osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon, osoby, które były obecne przy śmierci lub naocznie się o niej przekonały, a w ostatniej kolejności administrator domu w którym nastąpił zgon.

Jakie dokumenty są wymagane do uzyskania aktu zgonu?

- karta zgonu stwierdzająca zgon i jego przyczynę, wydana przez służbę zdrowia
- dowód osobisty osoby zmarłej (w przypadku cudzoziemca - paszport),
- podanie o wydanie 3 bezpłatnych odpisów skróconych aktu zgonu, 
- w przypadku śmierci mężczyzn do 50 roku życia: książeczka wojskowa, (w przypadku braku możliwości jej dostarczenia konieczne jest wypełnienia odpowiedniego oświadczenia)
- w przypadku śmierci dziecka: odpis aktu urodzenia.

Osoba zgłaszająca zgon powinna przedstawić swój dowód osobisty. Po rejestracji śmierci otrzymuje się bezpłatnie trzy skrócone odpisy aktu zgonu.

Facebook