Odtwarzanie Pauza
Wczytywanie
 
KuPamięci.pl

Władysław Pietrzyk


* 24.06.1932

 

+ 17.09.2014

Miejsce pochówku: Gdynia Witomino (sektor 63, nr rzędu 12, nr grobu 19)

,

woj. pomorskie

 
Licznik odwiedzin strony
4860
Zapal znicz   |   Wszystkie znicze
POŻEGNANIE

Odszedł na Wieczną Wachtę, po długiej i ciężkiej chorobie, nasz drogi Kolega, kmdr Władysław Pietrzyk.

Władysław urodził się 24 czerwca 1932 r. w miejscowości Kije, powiat Pińczów, w rodzinie rolniczej. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej, przeniósł się do Dąbrowy Górniczej, gdzie rozpoczął naukę w Państwowej Szkole Górniczo-Hutniczej oraz praktykę w kopalniach węgla.

W 1951 roku zgłosił się do Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni Oksywiu i po zdaniu egzaminów został przyjęty na Wydział Pokładowy. W 1955 roku ukończył naukę w OSMW, został promowany do stopnia ppor. mar. i skierowany do służby w Brygadzie Okrętów Podwodnych na stanowisko Pomocnika Szefa Sztabu Brygady. Po 18-tu miesiącach służby, został przeniesiony na okręt podwodny „Kaszub” na stanowisko Dowódcy Działu Broni Podwodnej.

W 1962 roku został skierowany do Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej na stanowisko wykładowcy w Katedrze Broni Podwodnej. Okres pracy w Katedrze Broni Podwodnej przyniósł Mu wiele sukcesów zawodowych i dobry start do dalszych działań.

W październiku 1964 roku, już jako kapitan mar., Władysław Pietrzyk rozpoczął studia w Akademii Morskiej w Leningradzie na kierunku Broni Podwodnej. W czerwcu 1968 roku Władysław ukończył Akademię Morską z oceną bardzo dobrą.

Po powrocie do Kraju został awansowany do stopnia komandora podporucznika i skierowany do Służby Broni Podwodnej, Służb Technicznych i Zaopatrzenia Dowództwa Marynarki Wojennej na stanowisko Starszego Pomocnika Szefa Wydziału Technicznego. Władysław bardzo zaangażował się i wciągnął w wir nowych zadań oraz obowiązków. Naładowany wiedzą techniczną i zadaniami organizacyjnymi, wykonywał wiele funkcji i brał udział w różnych przedsięwzięciach oraz komisjach. Jednym z Jego dosyć znaczących przedsięwzięć, było zorganizowanie brygady racjonalizatorskiej, która doprowadziła nieczynny od 20-tu lat poligon torpedowy na tzw. „Formozie” do potrzeb strzelań technicznych torped.

Za całokształt pracy i osiągnięcia Władysław otrzymał przyspieszony awans do stopnia kmdr por. oraz został uhonorowany nagrodami i medalami.

W związku z pewną reorganizacją STiZ DMW, Władysław Pietrzyk przeniósł swą działalność do Grupy Operacyjnej Kontroli Żeglugi, a następnie grupa ta została przeniesiona do Oddziału Operacyjnego Sztabu Marynarki Wojennej. Jako szef tej Grupy był Starszym Specjalistą d/s Żeglugi Morskiej w Oddziale Operacyjnym Marynarki Wojennej. W swej działalności zajmował się także współpracą szkoleniową ze Sztabem Głównym Wojska Polskiego. Był to okres, w którym awansował do stopnia komandora.

W okresie pełnienia służby zawodowej, Władysław dokonał wielu tłumaczeń z języka rosyjskiego na język polski dokumentacji techniczno-remontowej i eksploatacyjnej z zakresu torped elektrycznych, przyrządów kierowania strzelaniem torpedowym okrętów podwodnych i niszczycieli.

Władysław Pietrzyk w okresie pełnienia służby zawodowej został uhonorowany następującymi odznaczeniami:

  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
  • Złoty Krzyż Zasługi
  • Złoty Medal „ Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”
  • Złota Odznaka „Zasłużony Pracownik Morza”

oraz 14 innymi odznaczeniami wojskowymi i regionalnymi.

W 1988 roku kmdr Władysław Pietrzyk na własną prośbę został zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy. Po opuszczeniu szeregów Marynarki Wojennej w dalszym ciągu utrzymywał aktywną więź z kolegami. Był członkiem założycielem Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej RP, a później aktywnym członkiem Koła Nr 2 SOMW RP. Przez okres kilku lat piastował w Kole Nr 2 funkcję Sekretarza Zarządu Koła.

Należy ponadto wspomnieć, że ogromną pasją Władysława było łowiectwo, które uprawiał przez wiele lat, jak tylko pozwalało Mu na to zdrowie. Łowiectwo uprawiał 43 lata, z czego ostatnie 20 lat był aktywnym członkiem Wojskowego Koła Łowieckiego nr 271 „Sokół” w Gdyni. W łowiectwie również pełnił wiele funkcji społecznych.

Kmdr Władysław Pietrzyk był wspaniałym kumplem, uczynnym człowiekiem i dobrym organizatorem.

 

Będzie nam Ciebie Władku brakowało.

SPOCZYWAJ W SPOKOJU! CZEŚĆ TWOJEJ PAMIĘCI!

Przyjaciele i Koledzy z Koła NR 2 STOWARZYSZENIA OFICERÓW MW RP

http://www.so.mw.mil.pl/kolo2.php

 

Bogdan SZYMAŃSKI - Prezes Koła nr 2 SOMW RP
Dodaj wspomnienie   |   Wszystkie wspomnienia
Opcje strony:
Zdjęcia
-
Dorota Bogutyn
Dorota Bogutyn
zapalił(a) dnia 2014-10-23
Myślę często,,,
-
Powiadom znajomych
Imię i nazwisko:
Adres e-mail:
-
Pamiątki
Obrazki pamiątkowe
 
-
SprzataniePomnikow.pl
Kliknij aby obejrzeć ofertę
 
-
Dorota Bogutyn
20.09.2014