KuPamięci.pl

Lech Bożentowicz


* 23.09.1934

 

+ 14.01.2017

Miejsce pochówku: Warszawa, cm. Powązkowski

,

woj. mazowieckie

pokaż wszystkie
wpisy (37)
Licznik odwiedzin strony
5951

 W DNIU 24.01.2017 O GODZINIE 12.00 W PARAFII WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO AL. KEN 101  PRZED MSZĄ ŻAŁOBNĄ BĘDZIE ŚPIEWAŁ PIEŚNI ŻAŁOBNE WYBITNY ARTYSTA ADAM STRUG

Lech Bożentowicz urodził się 23 września 1934 r. w Warszawie. Ukończył    liceum ogólnokształcące  im. Stefana Batorego a następnie Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej, uzyskując 17 kwietnia 1957 r. dyplom magistra inżyniera elektryka ze specjalnością sieci elektryczne, podobnie jak jego ojciec.  4 maja 1956 r. rozpoczął pracę w Zarządzie Energetycznym Okręgu Centralnego, który zmienił nazwę na Zakłady Energetyczne Okręgu Centralnego, a w dalszych latach na Centralny Okręg Energetyczny. Przez ponad 16 lat pracował w biurze  projektowo-konstrukcyjnym przekształconym w międzyczasie w wydział studiów i rozwoju na stanowiskach od projektanta do głównego specjalisty. W tym czasie, w 1963 r., uzyskał uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, a w latach 1968- 1969 odbył kilkumiesięczny staż techniczny we Francji. Był współautorem koncepcji budowy i rozbudowy sieci WN w Okręgu Centralnym, która jest realizowana do tej pory. Kolejno, przez niecały rok pracował w wydziale maszyn i urządzeń jako specjalista ds. aparatury rozdzielczej, a następnie przez blisko 16 lat kierował wydziałem sieci elektrycznych do początków 1989 r. W  1989  r ., po zmianach organizacyjnych w energetyce rozpoczął pracę w Zakładzie Energetycznym Warszawa-Teren, najpierw jako kierownik wydziału eksploatacji, następnie jako główny specjalista ds. nowej techniki skąd  1 stycznia 2005 r. przeszedł  na emeryturę. Równolegle, dodatkowo w latach 1957 – 1968 pracował w Katedrze Elektrotechniki Ogólnej na Politechnice Warszawskiej jako asystent, starszy asystent, pracownik kontraktowy do prac naukowo-badawczych, ponadto w latach 1972 – 1973 i 1991 -1992 w Biurze Planowania Rozwoju Warszawy jako projektant na niepełnym etacie, a w latach 1970 -1980 uczestniczył  okresowo w pracach badawczo-rozwojowych w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej. W okresie pracy zawodowej  uczestniczył  w wielu kursach szkoleniowych, w tym w studium podyplomowym  na Politechnice Warszawskiej. Od lutego 2005 r. do sierpnia 2013 r. prowadził jednoosobową działalność gospodarczą w dziedzinie elektroenergetyki jako firma ENTEL wykonując projekty zasilania obejmujące linie i stacje elektroenergetyczne do 220 kV włącznie, plany rozwoju, ekspertyzy, analizy, doradztwo techniczne i szkolenie. Od 1960 r.był członkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich. W latach 1963 – 1968 i 1972 – 1975 był przewodniczącym Koła nr 207, w latach 1980 – 1990 sekretarzem Centralnego Kolegium Sekcji Energetycznej. W kolejnych latach był przemiennie przewodniczącym C.K. lub zastępcą przewodniczącego tej sekcji   przemianowanej w międzyczasie na sekcję energetyki.  Od  2004 r. był członkiem Komisji Wyborczej WZD SEP, w kadencjach 2010 – 2014 i 2014 - 2018  jej przewodniczącym. Był przewodniczącym Komisji Kwalifikacyjnej nr 073 i wykładowcą SEP.      W 1982 r. uzyskał tytuł rzeczoznawcy SEP w dziale 15  sieci elektryczne,  a w 2007 r. został weryfikatorem a kolejno również kierownikiem działu 15. Był członkiem Zespołu Energetyki SEP oraz z rekomendacji SEP członkiem kolegium redakcyjnego Wiadomości Elektrotechnicznych. Był członkiem Polskiego Komitetu Koordynacyjnego CIRED oraz członkiem Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej. W latach 2003 -2004 był członkiem komisji statutowej i ponownie wszedł w jej skład w 2016 r. Był współautorem Poradnika inżyniera elektryka oraz Poradnika montera elektryka, cyklicznie aktualizowanych przez WNT, a następnie PWN (ostatnia edycja Podręcznika montera elektryka    z jego udziałem ukazała się w styczniu 2017 roku)  oraz podręcznika INPE Sieci elektroenergetyczne - struktury sieci, wybrane zagadnienia. Był  autorem artykułów  w czasopismach technicznych i referatów na konferencjach organizowanych przez SEP.. Za osiągnięcia w pracy zawodowej został odznaczony srebrnym i złotym Krzyżem Zasługi, za osiągnięcia jw. i działalność społeczną w SEP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Posiadał również odznaczenia resortowe i zakładowe a za pracę stowarzyszeniową odznaki srebrną, złotą i szafirową SEP, srebrną i złotą NOT, godność Zasłużonego Seniora SEP oraz medale: im. Alfonsa Hoffmanna, im. Kazimierza Szpotańskiego, 90-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich, im. Stanisława Szpora, im. Pawła Jana Nowackiego.     Prywatnie był człowiekiem pogodnym i życzliwym oraz  niezwykle aktywnym, przez całe życie uprawiając wiele sportów: grywał w tenisa, w sportowego badmintona, uprawiał niemalże do końca narciarstwo, jego pasją było żeglarstwo, był jednym z pierwszych w kraju windsurferowców – jako członek klubu Elektryczność  w latach 70-ych startował w wielu zawodach windsurferowych. Również jako członek nieistniejącego już tego klubu zajmował się karawaningiem, współorganizował i uczestniczył w wielu zlotach karawaningowych w kraju i za granicą. Zmarł w dniu 14 stycznia 2017 r po długiej i i ciężkiej chorobie, mimo której do końca starał się być aktywny. Będzie Go nam brakowało.

 
Zapal znicz   |   Wszystkie znicze
Opcje strony:
Zdjęcia
-
Agnieszka
Agnieszka
zapalił(a) dnia 2017-03-19
Tato bardzo Cię kocham
-
Powiadom znajomych
Imię i nazwisko:
Adres e-mail:
-
Pamiątki
Obrazki pamiątkowe
 
-
SprzataniePomnikow.pl
Kliknij aby obejrzeć ofertę
 
-
-